SVETA ZEMLJA - Božić u Betlehemu

  • Bozic u Betlehemu
  • Jerusalem.
  • Nativity scene
  • Wailing wall
  • Galilee

Odredište: Izrael

Opis: I ove godine uz pratnju duhovnog vodstva, skupina hodočasnika će stopama Svete Obitelji krenuti iz Betlehema prema Galileji, Nazaretu, Kafarnahumu, Kani, Taboru i Judeji, Jeruzalemu te ostalim gradovima u obilazak važnih mjesta u Svetoj Zemlji. Skupina će uz molitvu i pjesmu dočekati sv. Misu polnoćku u Betlehemu ,prateći sva zbivanja u svetištu i uz glazbu lokalnih glazbenika u Palestini i Izraelu.

Cijene od:

8.280,00 HRK

Dojmovi

Dojmovi od ljudi koji su doživjeli putovanja.

Popis putovanja

Datum polaska Trajanje Cijena Opis
23.12.2018 8 Dana 8.280,00 HRK Opis